11.30 – 12.45

17.00 – 17.30

19.00 – 20.15

 

09.30 – 09.50

10.00 – 10.40

10.40 – 10.50

10.50 – 11.30

11.30 – 12.00

 

20.00 – 21.00

 

10.00 – 11.15

19.00 – 19.30

19.30 – 20.00

20.00 – 21.00

 

09.30 – 09.50

10.00 – 11.00

 

14.30 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 16.30

 

10.30 – 11.30

19.45 – 20.00

20.00 – 21.15

Gudstjänst

Munken och Kulan (R)

Gudstjänst (R)

 

Andakt från Svenska Kyrkan

Jag har en sång (R)

Från Böckernas Bok (R)

Magasinet (R)

Saxat (R)

 

Concorde (R)

 

Nyhemsveckan (R)

Munken och Kulan

Boken

Efter Åtta

 

Andakt från Svenska Kyrkan

Concorde

 

Boken (R)

Efter åtta (R)

Saxat

 

Direktsänd Gudstjänst

Saxat (R)

Nyhemsveckan

Pingst Mullsjö-Nyhem

Munken och Kulan på nya äventyr

Pingst Mullsjö-Nyhem

 

 

Andlig spis med Lasse Lindqvist

Andakt från Pingst Mullsjö-Nyhem

Aktuellt och blandat från Magasinetredaktionen

 

 

 

 

Repris från Nyhemsveckan 2018

Munken och Kulan på nya äventyr

”Korset och stiletten”

Gunnel Noreliusson

 

 

 

 

”Korset och stiletten”

Gunnel Noreliusson

 

 

Pingst Mullsjö-Nyhem

 

Repris från Nyhemsveckan 2018

Måndag

 

 

 

Tisdag

 

 

 

 

 

Onsdag

 

Torsdag

 

 

 

 

Fredag

 

 

Lördag

 

 

 

Söndag

V16